Vrijwilligers in the Picture

MZPC De Reest beschikt gelukkig al over een aanzienlijk aantal vrijwilligers. Ze vormen het fundament van onze vereniging en zorgen ervoor dat wij onze activiteiten betaalbaar kunnen aanbieden. Onze vereniging is erg blij met al deze handen die er samen voor zorgen dat we nog meer activiteiten kunnen organiseren. We zetten onze vrijwilligers daarom regelmatig in ‘In the Picture’.

Trudy van Dijk

Trudy van Dijk

MZPC De Reest is blij met alle vrijwilligers, die de vereniging bloeiend houden. De vrijwilligers zijn het fundament onder onze vereniging! We zetten daarom regelmatig één of meerdere vrijwilligers in het zonnetje.

Lees meer
Ruben van Weesep

Ruben van Weesep

MZPC De Reest is blij met alle vrijwilligers, die de vereniging bloeiend houden. De vrijwilligers zijn het fundament onder onze vereniging! We zetten daarom regelmatig één of meerdere vrijwilligers in het zonnetje.

Lees meer
Arjan Hoeve

Arjan Hoeve

MZPC De Reest is blij met alle vrijwilligers, die de vereniging bloeiend houden. De vrijwilligers zijn het fundament onder onze vereniging! We zetten daarom regelmatig één of meerdere vrijwilligers in het zonnetje.

Lees meer

Vrijwilligerswerk? Leuk en onbetaalbaar!

Vrijwilligerswerk is leuk en belangrijk voor onze club. Vrijwilligers zijn namelijk hard nodig om onze ambities waar te kunnen blijven maken. Om dit te benadrukken heeft MZPC De Reest in 2016 de campagne ‘Vrijwilligerswerk? Leuk en onbetaalbaar’ opgezet. Want ook al doen we het als vereniging op dit punt goed, kunnen we altijd nog meer vrijwilligers gebruiken!

Campagne vrijwilligerswerk

Martijn Schuring en Annet Vreeling hebben in 2016 het initiatief genomen om het vrijwilligersbeleid binnen onze vereniging meer handen en voeten te geven. Met behulp van de aanpak ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’ van de provinciale sportorganisatie SportDrenthe zijn ze een campagne gestart. Belangrijk onderdeel hiervan was een persoonlijke benadering van alle leden en ouders/verzorgers van leden met de vraag wat ze willen en kunnen betekenen voor MZPC De Reest.

Het resultaat van de belronde onder leden liegt er niet om. Er is een grote groep vrijwilligers geworven die wil ondersteunen bij diverse activiteiten, zoals de City Swim. Maar de actie heeft ook vrijwilligers opgeleverd voor diverse andere taken zoals leden voor de technische commissies, redactieleden, een potentiële penningmeester en collectanten voor de gehandicaptensport.

Het bestuur is erg blij met deze campagne en de blijvende aandacht voor vrijwilligers: “De Reest is een bloeiende vereniging. Een vereniging met ambitie. Dit brengt met zich mee dat er meer vrijwilligers nodig zijn om de verenigingsdoelen te bereiken. We hebben geïnventariseerd voor welke taken binnen de vereniging meer handen gewenst waren. Met een persoonlijke wervingsactie hebben wij veel van onze leden benaderd met de vraag wat zij willen bijdragen aan onze vereniging. We keken daarbij in eerste instantie naar de talenten en interesses van geïnteresseerden, en zochten daar een passende taak bij. Zo is het voor de nieuwe vrijwilligers erg leuk om met de taak aan de slag te gaan.”

POSTADRES
Secretariaat MZPC De Reest
Merelstraat 49
7944 AH Meppel
Secretariaat

BEZOEKADRES
Bad Hesselingen
Badweg 1
7944 HJ Meppel
KVK: 40045742