Privacy & Cookies

De website van MZPC De Reest maakt gebruik van cookies en formulieren om de dienstverlening te optimaliseren. Hieronder vindt u een overzicht van welke gegevens worden vastgelegd en wat MZPC De Reest heeft gedaan om uw privacy te beschermen.

ALGEMEEN

Wat doen we met uw IP-adres?

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. MZPC De Reest controleert de IP-adressen van bezoekers om te zien of deze niet bekend zijn van eerdere internetfraude. Op deze manier blijft de website vrij van spam en andere internetfraude en wordt u daar als bezoeker ook niet mee geconfronteerd. MZPC De Reest legt de IP-adressen van bezoekers niet vast in een database en herleidt de Ip-adressen dus ook niet tot personen of fysieke adressen.

Wat doen we met uw bezoekgegevens?

Op de websites van MZPC De Reest worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van MZPC De Reest klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt en voor geen andere doeleinden gebruikt als het optimaliseren van de website voor de bezoekers.

Wat doen we met informatie die bezoekers opgeven?

De informatie die bezoekers invullen in het contactformulier van MZPC De Reest worden niet opgeslagen in een database. De informatie wordt direct via een beveiligde verbinding naar het secretariaat van de vereniging verstuurd. De informatie die bezoekers via het contactformulier verstrekken wordt voor geen ander doeleinde gebruikt dan de afhandeling van de vraag die bezoekers via het contactformulier hebben ingezonden.

De informatie die leden en nieuwe leden van MZPC De Reest invullen in de formulieren op de pagina ‘Lidmaatschap’ wordt niet opgeslagen in een database. De informatie wordt direct via een beveiligde verbinding verstuurd naar de ledenadministratie. MZPC De Reest vraagt alleen die informatie die nodig is om de ledenadministratie en bijbehorende financiële afhandeling te kunnen uitvoeren. De informatie wordt alleen in die gevallen met leden van het bestuur gedeeld als dit nodig is voor het goed functioneren van de vereniging. De informatie blijft binnen de vereniging en wordt dus nooit gebruikt voor reclamedoeleinden of andere toepassingen die de privacy van de leden schendt.

Fotobeleid

Vooruitlopend op de AGV is MZPC De Reest vanaf begin 2018 begonnen met vooraf toestemming vragen aan leden en andere betrokkenen voor het plaatsen van foto’s en video’s van activiteiten van de vereniging op de website. Het fotoarchief is in lijn met dit beleid van de website verwijderd.

Sponsors

De website bevat een database met daarin basale informatie van de sponsors van MZPC De Reest. Deze database is beveiligd en bestaat uit de minimaal noodzakelijke informatie om het sponsorbeleid te kunnen uitvoeren. Dit is noodzakelijk voor het goed functioneren van de vereniging. De database is slechts toegankelijk voor een daarvoor aangewezen bestuurslid van MZPC De Reest.

COOKIES

Wat doen we met cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De website gebruikt de volgende cookies:

TRACKING COOKIES

Cookie Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De gegevens kunnen daardoor niet herleid worden naar personen of fysieke adressen. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Cookie ShareDaddy

Via onze website wordt een cookie geplaatst van de online dienst “ShareDaddy”. Deze dienst houdt bij hoeveel bezoekers nieuws op MZPC De Reest delen met de social media van Facebook en Twitter. Deze dienst legt het IP-adres van bezoekers die content delen vast en kan deze informatie gebruiken om te controleren iemand eerder op de website van MZPC De Reest is geweest. De informatie kan worden gebruikt om gerichte reclame van andere organisaties dan MZPC De Reest te vertonen, wanneer andere websites bezocht worden dan die van de vereniging.

Cookie YouTube

Via deze website wordt een cookie geplaatst waarmee wordt vastgelegd hoeveel ‘bandbreedte’ een gebruiker heeft om video’s te vertonen. YouTube gebruikt deze informatie om de vertoning van video’s te optimaliseren voor bezoekers. Daarnaast wordt een cookie geplaatst via onze website dat het IP-adres van bezoekers vastlegt om te controleren welke video’s van YouTube er nog meer vanaf dat IP-adres zijn bekeken.

NOODZAKELIJKE COOKIES

De website van MZPC De Reest plaatst diverse cookies die bedoeld zijn om de werking van de website te optimaliseren. Eén cookie houdt bij of een bezoeker is ingelogd of niet. Andere cookies houden bij of een bezoeker een formulier goed heeft ingevuld of reeds heeft verzonden. Alle cookies in deze categorie worden van de computer verwijderd zodra u het tabblad sluit of browser afsluit.

Ook wordt er een cookie geplaatst door de website om te controleren of een bezoeker akkoord is gegaan met het gebruik van cookies op deze website. Deze cookie blijft één maand op uw computer staan, om te voorkomen dat bezoekers steeds weer opnieuw toestemming moeten verlenen voor het gebruik van cookies op deze website.

INZAGE OPVRAGEN

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

COOKIES VERWIJDEREN

U kunt cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Disclaimer

– Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MZPC De Reest is het niet toegestaan om creatieve concepten, aanbiedingen, informatie, beeldmateriaal en foto’s die verstrekt worden via deze website op enigerlei wijze te gebruiken.

– Linken en verwijzen naar pagina’s van deze site is in beginsel toegestaan. MZPC De Reest stelt het op prijs hiervan vooraf op de hoogte te worden gesteld. Gebruik van deze site en/of artikelkoppen ten behoeve van linken of verwijzen is zonder gebruik te maken van beschikbaar gestelde RSS-feeds niet toegestaan.

– Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij MZPC De Reest c.q. de betreffende auteur.

– Hoewel MZPC De Reest met betrekking tot de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie op de internetsite, welke ook gedeeltelijk van derden wordt verkregen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen, kan niet worden ingestaan voor de afwezigheid van eventuele fouten, omissies, snelheid en onvolkomenheden in de verstrekte informatie. MZPC De Reest kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor schade door of als gevolg van de informatie op de internetsite. MZPC De Reest kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van websites die middels een hyperlink via deze website te benaderen zijn. MZPC De Reest behoudt zich te allen tijde het recht voor om foto’s, teksten en/of diensten van de eigen webpagina’s te verwijderen.

– MZPC De Reest alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, partners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie en media via internet alsmede technische storingen.

– Lezers die inhoud ter publicatie aanbieden in de vorm van teksten, foto’s, video’s of anderszins verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te gebruiken in alle media vormen die door MZPC De Reest worden uitgegeven of ontwikkeld.

POSTADRES
Secretariaat MZPC De Reest
Merelstraat 49
7944 AH Meppel
Secretariaat

BEZOEKADRES
Bad Hesselingen
Badweg 1
7944 HJ Meppel
KVK: 40045742