Huisregels

Als zwem- en waterpolovereniging MZ&PC de Reest hanteren wij enkele huisregels. Deze regels sluiten aan op de regels die Bad Hesselingen hanteert voor haar bezoekers en huurders, waaronder dus ook MZPC De Reest. Daarnaast zijn deze regels ervoor bedoeld om zorgvuldig om te gaan met materialen en respectvol te zijn naar leden. Wie zich niet conformeert aan deze regels kan hierover worden aangesproken door iemand van de TC, trainers, coaches en/of het badpersoneel.
 • Zowel directie van bad Hesselingen evenals het bestuur van MZPC De Reest is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en lichamelijk letsel in en om het gebouw en kan als zodanig niet aansprakelijk gesteld worden.
 • Wij adviseren u waardevolle voorwerpen en kleding in de daarvoor bestemde kluisjes op te bergen of mee te nemen naar het wedstrijdbad en niet achter te laten in de kleedkamers.
 • Alle leden zijn verplicht aanwijzingen van het badpersoneel altijd op te volgen.
 • Elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld tegenover leden, trainers, andere zwembadbezoekers of het badpersoneel wordt niet getolereerd.
 • Gebruik van andere voorzieningen van het zwembad zonder goedkeuring en overleg met het badpersoneel, trainer of iemand van de TC is niet toegestaan.
 • Het is voor de leden en ook kinderen van leden te allen tijde verboden om gedurende wedstrijden en trainingen gebruik te maken van het recreatiebad.
 • Kinderen van leden die niet deelnemen aan een wedstrijd en/of training gaan niet voorafgaande, tijdens of na afloop hiervan te water.
 • Het is niet toegestaan om met schoenen de zwemzaal te betreden.
 • Leden en andere bezoekers van trainingen en wedstrijden betreden het wedstrijdbad via de daartoe bestemde hoofdingang. Het betreden van het bad, en gebruik van andere deuren, waaronder nooduitgangen, is te allen tijde verboden.
 • Glas is in geen enkele vorm toegestaan in het zwembad.
 • Leden gaan zorgvuldig en behoedzaam om met materiaal en voorzieningen van de vereniging en bad Hesselingen.
 • Bij opzettelijke vernieling aan het zwembad en/of verenigingsmateriaal worden de volledige kosten (cataloguswaarde!) verhaald op het desbetreffende lid.
 • Gebruikte materialen en voorzieningen worden na gebruik weer op de daartoe bestemde plaats teruggelegd.
 • Leden en/of teams nemen onder geen beding materialen mee naar huis en/of uitwedstrijden. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken en alleen na goedkeuring van leden van de TC van de desbetreffende afdeling.
 • Als gebruiker van Bad Hesselingen gaan wij akkoord met onze toegangsregels die het zwembad hanteert.
 • Leden die zich niet aan bovenstaande gedragsregels houden, kunnen van training en/of uit het zwembad worden verwijderd. Dit kan zowel door trainers als badpersoneel.

Pestprotocol

MZPC de Reest is een vereniging waar het leuk en gezellig is om te waterpoloën en te zwemmen. Omdat het voor iedereen leuk moet zijn en iedereen op zijn eigen niveau moet kunnen spelen en trainen, maken we gebruik van een aantal normen en waarden. Naast het hierboven vermelde huishoudelijk reglement wordt pesten binnen onze vereniging niet geaccepteerd.
 1. Ga niet krabben, bijten, schoppen of slaan, vriendschap zal dan langer bestaan.
 2. Klikken is goed, als iemand je vriendje pijn doet.
 3. Ook al is iemand anders dan jij, hij hoort er evengoed bij.
 4. Doet iemand gemeen tegen een ander kind, dan mag je zeggen dat je dat niet leuk vindt.
 5. De juffen/meneren moeten goed luisteren, als kinderen een probleem influisteren.
 6. Een naam heeft iedereen, bedenk er zelf niet één.
 7. Lachen is fijn, uitlachen doet pijn.
 8. Aan andermans spullen komen kun je niet maken, het kan kapot gaan of kwijtraken.
 9. Laat iemand zijn zoals hij is, dan gaat er niets meer mis.
 10. Als iemand zegt: “Hou op!”, STOP!!!!!
 11. Praat met elkaar , en niet over elkaar.
 12. Wees eerlijk tegen iedereen, want liegen is heel gemeen.
 13. Praat een ruzie uit met elkaar. Lukt dat niet? Dan staat een juf of meneer klaar.
 14. Help de pestkoppen niet, zo voorkom je veel verdriet.
 15. Deze regels gelden elk trainingsuur, binnen het zwembad van muur tot muur.
 16. Vertoon je toch pestgedrag, dan bestaat de kans dat jij het bad verlaten mag.

MZPC De Reest alert op pestgedrag

De regels over pesten zijn wat taalgebruik gericht op onze jongere leden. Nu kan pesten ook onder de oudere jeugdleden een probleem zijn. Het kader van onze vereniging, met name trainers, coaches en begeleiders is daarom altijd alert op tekenen van pesten en spreekt leden altijd aan op hun pestgedrag om escalatie te voorkomen. Indien nodig wordt dit ook met de TC van de betreffende afdeling besproken met alle betrokkenen.

POSTADRES
Secretariaat MZPC De Reest
Merelstraat 49
7944 AH Meppel
Secretariaat

BEZOEKADRES
Bad Hesselingen
Badweg 1
7944 HJ Meppel
KVK: 40045742