Vereniging

Over MZPC De Reest

Als je van zwemmen en teamsport houdt, zit je goed bij de MZPC De Reest! Voor iedere leeftijd en voor elk niveau is het mogelijk om te trainen onder deskundige leiding. MZPC De Reest is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). Daardoor kunnen de leden van De Reest deelnemen aan wedstrijden en evenementen als toernooien en kampeerinstuiven. De Reest heeft vier afdelingen: wedstrijdzwemmen, waterpolo, de recreatieve afdeling voor volwassen zwemmers (Tweeka) en De Zwerfkei. Dit is een afdeling van onze sportvereniging waar mensen met een lichamelijke beperking de zwemsport en waterbasketbal beoefenen. Trainingen en thuiswedstrijden vinden plaats in Bad Hesselingen te Meppel.

Gedragsregels

Binnen MZPC de Reest hanteren we gedragsregels. Ieder lid is gehouden aan deze gedragsregels. Het niet naleven kan gevolgen hebben zoals een schorsing. Wees daarom goed op de hoogte van de gedragsregels en luister vooral naar instructies van je trainer, coach en/of teambegeleider.

De gedragsregels kan je hier lezen:Gedragsregels MZPC de Reest 2023

Missie en visie

De missie van MZPC De Reest is het stimuleren van beweging door middel van de zwemsport, gericht op het zwemmen en waterpolo. Hierbij is het essentieel dat iedereen kan deelnemen, ongeacht niveau, leeftijd of gezondheid, mits de elementaire zwemvaardigheden voldoende zijn. Doel hierbij is om vooral meer jeugdleden te werven en deze te behouden voor de toekomst. De visie van MZPC De Reest is om de zwemsport toegankelijk te maken voor iedereen die behoefte heeft om onder goede begeleiding te zwemmen of te waterpoloën. Dit moet mogelijk zijn voor beginners als wel gevorderden en voor alle leeftijden. Focus ligt hierbij niet alleen op de jeugd, maar ook op de oudere leeftijdscategorieën.

Bestuur

MZPC De Reest wordt bestierd door een dagelijks bestuur dat bestaat uit de voorzitter, penningmeester, secretaris en vijf algemene leden. Het dagelijks bestuur wordt gekozen door de ALV en legt jaarlijks verantwoording af aan de leden, zoals beschreven in de statuten.

Voorzitter

Martijn Schuring
Verantwoordelijk voor De Zwerfkei & vrijwilligers
Voorzitter mailen

Bio Martijn
Sinds 1994 ben ik lid van MZ&PC de Reest en speel ik met heel veel plezier waterpolo. Maar eerst even iets over mijzelf. Geboren op 19 mei 1981 en een rasechte Meppeler mug. Samenwonend met Annemieke en trotse vader van Sven (2011) en Lieke (2012). In het dagelijkse ben ik werkzaam als adviseur voor de gemeenten Hoogeveen en De Wolden. Ik doe dit op diverse onderdelen waaronder sport, onderwijs en maatschappelijke accommodaties. Mijn kennis en ervaring uit mijn werk passen prima bij mijn functie als bestuurslid voor de Reest.

Al bijna 20 jaar ben ik in trouwe dienst van Heren 1, in de functie van keeper. De sportieve uitdaging en samenspelen in een team vind ik echt fantastisch. Ik heb sinds mijn lidmaatschap diverse vrijwilligersfuncties gehad bij de Reest. Zo ben ik lid geweest van de toernooicommissie van het waterpolotoernooi wat we diverse keren in Nijeveen hebben georganiseerd. Daarnaast ben ik o.a. 10 jaar voorzitter geweest van de TC Waterpolo en ben ik al eerder bestuurslid geweest. Sinds 2016 ben ik weer bestuurslid. Met de aandachtsgebieden integratie Zwerfkei en vrijwilligersbeleid.

Penningmeester

Jacob Voogt
Boekhouding & inning contributie
penningmeester@mzpcdereest.nl

Bio Jacob

Mijn naam is Jacob Voogt en ben 52 jaar oud en geboren in Drachten en nu al weer 42 jaar wonend in Meppel.  Getrouwd met Melanie en vader van Job en Wieke. Ik werk als assistent business controller bij Zorggroep Noorderboog in Meppel.

Toen in mijn vrouw Melanie leerde kennen ben ik aanraking gekomen met MZ&PC De Reest. Waar zij waterpolo speelde in dames 1. De aanhang van de dames was zowel bij thuis en uit wedstrijden aanwezig. Onze kinderen Job en Wieke zijn ook waterpolo gaan spelen. Zij spelen nu in Heren 1 en Dames 1. Na eerder al een aantal jaren ledenadministrateur en penningmeester te zijn geweest  kwam in  2019 de vraag van het bestuur of ik weer als penningmeester in het bestuur zitting wou nemen.  Hier kon ik geen nee op zeggen omdat mij hart toch bij De Reest  ligt door al die jaren die wij als familie betrokken zijn bij de club. Tevens sluit de functie ook goed mijn werkzaamheden in het dagelijks leven. Ik hoop hierdoor een mooie bijdrage te leveren aan deze fantastische club.

Secretaris

Danielle Van der Linde
Eerst aanspreekpunt bestuur, contactpersoon voor kleding staf

secretariaat@mzpcdereest.nl

Bio Danielle

Mijn naam is Danielle van der Linde. Ik ben 47 jaar oud en woonachtig in Nijeveen. Ik ben getrouwd met Marcel van der Linde, door ons samengestelde gezin hebben wij 4 kinderen, Mike (2000), Joyce (2003), Emma (2009) en Misha (2014). In 2009 ben ik begonnen om mij om laten scholen van boekhouder tot leraar Engels. Nu ben ik alweer enkele jaren werkzaam als leraar Engels op de VSO in Steenwijk (Eekeringe, voorheen Ambelt). Ik werk hier als vakdocent voor leerlingen met een leerachterstand enof gedragsproblematiek.

Door mijn dochter Emma ben ik in aanraking gekomen met MZPC de Reest. Nadat zij enkele sporten had uitgeprobeerd was de klik met waterpolo er onmiddellijk. Inmiddels speelt zij bij onder de 13 en is Misha bij het instroomuur begonnen. Door hun enthousiasme en de gezelligheid onder de leden heb ik vorig jaar besloten het ook zelf eens te proberen en lid geworden van de Dames. Achteraf is het jammer dat ik dit niet eerder gedaan heb! We zijn niet zo heel sportief maar met het gezin gaan we elk jaar skiën, wanneer mogelijk duiken en we zwemmen veel. Door Corona zijn we nu ook begonnen met mountainbiken.
Onlangs ontstond er een opening bij het bestuur. Uit ervaring weet ik hoe lastig het is om bestuursleden te vinden en dat deed mij besluiten om te vragen of ik iets zou kunnen betekenen. Hoe zich dat gaat ontwikkelen gaan we bezien.

Algemeen bestuurslid

Vacant
Contactpersoon voor afdelingen Zwemmen & Zwerfkei en Activiteitencommisie
Bestuurslid mailen

Bio .....

Mijn naam is …..

Algemeen bestuurslid

Maarten Husselman
Verantwoordelijk voor website en contactpersoon Tweeka
Bestuurslid mailen

Bio Maarten

Mijn naam is Maarten Husselman. Ik ben geboren in 1972 en woon samen met Henrike. Wij hebben twee waterpolo spelende kinderen Evelien en Dennis. In het dagelijks leven ben ik Solution Architect PLM Solutions en teamleider bij Keonys.

Sinds mijn komst naar Meppel in 2003 ben ik lid van MZ&PC de Reest en speel ik waterpolo. Sinds 2007 ben ik ook als scheidsrechter actief in Regio Noord. Dit is goed combineerbaar met mijn werk en het geeft je ook een andere kijk op het spel.
Als gevolg van het verplicht thuiswerken en binnen het bestuur de optie voor online vergaderen heb ik me dit jaar aangemeld als Algemeen Bestuurslid. Ik zal contactpersoon zijn voor de afdeling Tweeka en aanspreekpunt om de website up to date te houden.

Organisatie

Het bestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de gehele vereniging en stuurt hiervoor alle commissies aan. De commissies leggen verantwoording af aan het dagelijks bestuur, maar maken daar geen onderdeel van uit.
Elke commissie informeert het bestuur over hun activiteiten en laten blijken dat zij opereren binnen de normen en waarden van de vereniging. Het bestuur ziet er op toe dat de commissies hun werkzaamheden voldoende op elkaar afstemmen en dat er een goed evenwicht is en blijft. Daarnaast draagt het dagelijks bestuur zorg voor de financiële planning en bewaking.

Iedere commissie wordt verzocht jaarlijks een begroting in te leveren. Deze zal verwerkt worden in de begroting van de gehele vereniging. Na goedkeuring van het bestuur zal de verenigingsbegroting ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden in de ALV. Binnen de goedgekeurde begrotingen mogen de commissies hun uitgaven doen. Het bestuur verzorgt hierin de facilitering van het zwembad en afdrachten naar de KNZB. Alle kosten worden centraal beheerd door de penningmeester.

Functieprofielen

Om duidelijk vast te leggen wat ieders verantwoordelijkheden en taken zijn heeft het bestuur functieprofielen opgesteld. De profielen geven inzicht in wat de functie precies inhoudt en hoeveel uur een bestuurslid er gemiddeld aan kwijt is. De functieprofielen zijn te downloaden als pdf.

Functieprofiel voorzitter
Functieprofiel penningmeester
Functieprofiel secretaris
Functieprofiel ledenadministrateur
Functieprofiel beleidsfunctionaris

Beleidsplan

Het bestuur heeft een beleidsplan opgesteld om de missie en visie van de vereniging de komende jaren te borgen. Het bestuur toetst regelmatig of het dagelijkse beleid in pas loopt met de lijnen die zijn uitgezet in het beleidsplan. Aangezien de jeugd één van de belangrijke speerpunten van de vereniging is, wordt in het beleidsplan hieraan extra aandacht besteed. Het beleidsplan is te downloaden als pdf.

Beleidsplan MZPC De Reest

Organigram MZPC De Reest

Informatieboekje

Nieuw bij onze sportclub? We hebben een handig informatieboekje samengesteld dat nieuwe leden en ouders / verzorgers van leden wegwijs maakt in onze vereniging. Het informatieboekje is te downloaden als pdf.

Informatieboekje MZPC De Reest

Huisregels

Iedereen bij MZPC De Reest moet op een veilige en plezierige wijze kunnen sporten. We verwachten ook van iedereen dat ze met respect voor elkaar en het materiaal hun sport beoefenen. De regels die we hiervoor hebben opgesteld, sluiten aan op de regels die Bad Hesselingen hanteert voor bezoekers en huurders. Wie zich niet conformeert aan deze regels, wordt hierover aangesproken door iemand van de TC, trainers, coaches en/of het badpersoneel.

Huisregels & pestprotocol

POSTADRES
Secretariaat MZPC De Reest
Merelstraat 49
7944 AH Meppel
Secretariaat

BEZOEKADRES
Bad Hesselingen
Badweg 1
7944 HJ Meppel
KVK: 40045742