Vereniging

Over MZPC De Reest

Als je van zwemmen en teamsport houdt, zit je goed bij de MZPC De Reest! Voor iedere leeftijd en voor elk niveau is het mogelijk om te trainen onder deskundige leiding. MZPC De Reest is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). Daardoor kunnen de leden van De Reest deelnemen aan wedstrijden en evenementen als toernooien en kampeerinstuiven. De Reest heeft vier afdelingen: wedstrijdzwemmen, waterpolo, de recreatieve afdeling voor volwassen zwemmers (Tweeka) en De Zwerfkei. Dit is een afdeling van onze sportvereniging waar mensen met een lichamelijke beperking de zwemsport en waterbasketbal beoefenen. Trainingen en thuiswedstrijden vinden plaats in Bad Hesselingen te Meppel.

Missie en visie

De missie van MZPC De Reest is het stimuleren van beweging door middel van de zwemsport, gericht op het zwemmen en waterpolo. Hierbij is het essentieel dat iedereen kan deelnemen, ongeacht niveau, leeftijd of gezondheid, mits de elementaire zwemvaardigheden voldoende zijn. Doel hierbij is om vooral meer jeugdleden te werven en deze te behouden voor de toekomst. De visie van MZPC De Reest is om de zwemsport toegankelijk te maken voor iedereen die behoefte heeft om onder goede begeleiding te zwemmen of te waterpoloën. Dit moet mogelijk zijn voor beginners als wel gevorderden en voor alle leeftijden. Focus ligt hierbij niet alleen op de jeugd, maar ook op de oudere leeftijdscategorieën.

Bestuur

MZPC De Reest wordt bestierd door een dagelijks bestuur dat bestaat uit de voorzitter, penningmeester, secretaris en vijf algemene leden. Het dagelijks bestuur wordt gekozen door de ALV en legt jaarlijks verantwoording af aan de leden, zoals beschreven in de statuten.

Voorzitter

Martijn Schuring
Verantwoordelijk voor De Zwerfkei & vrijwilligers
Voorzitter mailen

Bio Martijn Schuring
Sinds 1994 ben ik lid van MZ&PC de Reest en speel ik met heel veel plezier waterpolo. Maar eerst even iets over mijzelf. Geboren op 19 mei 1981 en een rasechte Meppeler mug. Samenwonend met Annemieke en trotse vader van Sven (2011) en Lieke (2012). In het dagelijkse ben ik werkzaam als adviseur voor de gemeenten Hoogeveen en De Wolden. Ik doe dit op diverse onderdelen waaronder sport, onderwijs en maatschappelijke accommodaties. Mijn kennis en ervaring uit mijn werk passen prima bij mijn functie als bestuurslid voor de Reest.

Al bijna 20 jaar ben ik in trouwe dienst van Heren 1, in de functie van keeper. De sportieve uitdaging en samenspelen in een team vind ik echt fantastisch. Ik heb sinds mijn lidmaatschap diverse vrijwilligersfuncties gehad bij de Reest. Zo ben ik lid geweest van de toernooicommissie van het waterpolotoernooi wat we diverse keren in Nijeveen hebben georganiseerd. Daarnaast ben ik o.a. 10 jaar voorzitter geweest van de TC Waterpolo en ben ik al eerder bestuurslid geweest. Sinds 2016 ben ik weer bestuurslid. Met de aandachtsgebieden integratie Zwerfkei en vrijwilligersbeleid.

Penningmeester

Mark Poelma
Boekhouding & inning contributie
penningmeester@mzpcdereest.nl

Bio penningmeester
Via mij dochters Kim en Amber, die fanatieke zwemmers zijn, ben ik in aanraking gekomen met de Zwemsport en de vereniging MZPC de Reest. Mijn naam is Mark Poelma, ik ben 44 jaar oud en samen met mijn gezin, woonachtig in Meppel. Ik ben werkzaam bij de Nederlandse spoorwegen waar ik mij bezig hou met de instroom nieuwe treinen. Mijn hobby’s zijn vakantie, mountainbiken en lezen. Daarnaast draag ik de zwemsport en de vereniging een warm hart toe vandaar dat ik zitting heb genomen in het bestuur van MZ&PC de Reest.

Secretaris

Vacant

secretariaat@mzpcdereest.nl

Bio secretaris

Algemeen bestuurslid

Robert de Vries
Verantwoordelijk voor afdeling waterpolo
Bestuurslid mailen

Bio Robert de Vries
Ik ben Robert de Vries, binnenkort woonachtig te Nijeveen samen met mijn vriedin Allet van der Veen. Ik heb 3 zoons en “samen” hebben we 6 kinderen. Doordeweeks ben ik accountmanager voor 2 bedrijven in Friesland nl. Friesland Non Ferro (Leeuwarden) en Hacquebord Staal en buizen (Twijzelerheide).

Sinds mijn 7e ben ik al verbonden met MZPC de Reest. Ben eerst begonnen met wedstrijdzwemmen en op mijn 20e ben ik overgstapt naar de waterpolo-afdeling. Inmiddels ben ik al bijna 45 jaar onafgebroken lid van de vereniging en hoop dit nog menig jaar te mogen zijn! Door de jaren heen heb ik meerdere functies bekleed binnen de vereniging. Ik was ooit hoofdtrainer van de zwemafdeling, ben scheidsrechter geweest, trainer van de polo-afdeling en heb diverse andere functies uitgeoefend. Binnen het bestuur houd ik nauwe contacten met de afdeling waterpolo.

Naast waterpolo ben ik ook nauw verbonden met de Stichting Mont Ventoux, een sportief evenement waarbij geld ingezameld wordt voor onderzoek tegen kanker; zie www.grootverzettegenkanker.nl. Sinds vorig jaar hebben wij, leden van MZPC de Reest, City Swim Meppel opgericht, dat zich inzet voor een lokaal goed doel, om zo een leuk sportief evenement neer te zetten, met medewerking van leden van de zwemvereniging.

Algemeen bestuurslid

Arjan Hoeve
Verantwoordelijk voor sponsoring
Bestuurslid mailen

Bio Arjan Hoeve
Mijn naam is Arjan Hoeve. Ik ben getrouwd met Cornelieke en sinds 2 oktober 2016 vader van mijn prachtige dochter Charlotte.

In het dagelijks leven ben ik consultant werving en selectie voor management en directieposities. Naast mijn werk sport ik veel. Waterpolo is mijn ‘hoofd’ sport, maar daarnaast loop ik ook veel hard. Ik ben al vanaf mijn 9e lid van de vereniging. Na een paar jaar studie ben ik in 2007 teruggekomen en fanatiek gaan trainen met als resultaat dat ik vanaf 2009 speler van Heren 1 ben.

Mijn werk is behoorlijk commercieel, waardoor de link met de sponsorcommissie al snel gelegd is. Deze commissie beman ik sinds een paar jaar. Vanuit die rol ben ik gevraagd om ook mee te denken in het bestuur. Na een aanloopjaar ben ik definitief bestuurslid geworden.

Organisatie

Het bestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de gehele vereniging en stuurt hiervoor alle commissies aan. De commissies leggen verantwoording af aan het dagelijks bestuur, maar maken daar geen onderdeel van uit.
Elke commissie informeert het bestuur over hun activiteiten en laten blijken dat zij opereren binnen de normen en waarden van de vereniging. Het bestuur ziet er op toe dat de commissies hun werkzaamheden voldoende op elkaar afstemmen en dat er een goed evenwicht is en blijft. Daarnaast draagt het dagelijks bestuur zorg voor de financiële planning en bewaking.

Iedere commissie wordt verzocht jaarlijks een begroting in te leveren. Deze zal verwerkt worden in de begroting van de gehele vereniging. Na goedkeuring van het bestuur zal de verenigingsbegroting ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden in de ALV. Binnen de goedgekeurde begrotingen mogen de commissies hun uitgaven doen. Het bestuur verzorgt hierin de facilitering van het zwembad en afdrachten naar de KNZB. Alle kosten worden centraal beheerd door de penningmeester.

Functieprofielen

Om duidelijk vast te leggen wat ieders verantwoordelijkheden en taken zijn heeft het bestuur functieprofielen opgesteld. De profielen geven inzicht in wat de functie precies inhoudt en hoeveel uur een bestuurslid er gemiddeld aan kwijt is. De functieprofielen zijn te downloaden als pdf.

Functieprofiel voorzitter
Functieprofiel penningmeester
Functieprofiel secretaris
Functieprofiel ledenadministrateur
Functieprofiel beleidsfunctionaris

Beleidsplan

Het bestuur heeft een beleidsplan opgesteld om de missie en visie van de vereniging de komende jaren te borgen. Het bestuur toetst regelmatig of het dagelijkse beleid in pas loopt met de lijnen die zijn uitgezet in het beleidsplan. Aangezien de jeugd één van de belangrijke speerpunten van de vereniging is, wordt in het beleidsplan hieraan extra aandacht besteed. Het beleidsplan is te downloaden als pdf.

Beleidsplan MZPC De Reest

Organigram MZPC De Reest

Informatieboekje

Nieuw bij onze sportclub? We hebben een handig informatieboekje samengesteld dat nieuwe leden en ouders / verzorgers van leden wegwijs maakt in onze vereniging. Het informatieboekje is te downloaden als pdf.

Informatieboekje MZPC De Reest

Huisregels

Iedereen bij MZPC De Reest moet op een veilige en plezierige wijze kunnen sporten. We verwachten ook van iedereen dat ze met respect voor elkaar en het materiaal hun sport beoefenen. De regels die we hiervoor hebben opgesteld, sluiten aan op de regels die Bad Hesselingen hanteert voor bezoekers en huurders. Wie zich niet conformeert aan deze regels, wordt hierover aangesproken door iemand van de TC, trainers, coaches en/of het badpersoneel.

Huisregels & pestprotocol

POSTADRES
Secretariaat MZPC De Reest
Merelstraat 49
7944 AH Meppel
Secretariaat

BEZOEKADRES
Bad Hesselingen
Badweg 1
7944 HJ Meppel
KVK: 40045742