Waterpolo

Houd je ook van zwemmen, krachtmetingen, tactiek en techniek, wil je een ijzersterke conditie krijgen en ben je een teamspeler? Kom dan waterpoloën. Een pittige en gezellige sport in het water!

Waterpolo is een soort handbal in het water. Je mag bij waterpolo zwemmen met de bal en je mag gooien met de bal, maar met één hand tegelijk. Alleen de keeper mag beide handen gebruiken. Elk team heeft zeven spelers in het water en een aantal wisselspelers op de kant. Het maakt bij waterpolo niet uit hoe vaak je wisselt. Iedereen uit jouw team kan dus meespelen.

Bij waterpolo speel je vier keer een partje van ongeveer 5 minuten en na twee partjes wisselen de spelers van helft. Dat lijkt erg kort, maar dat is niet zo, want elke keer als de scheidsrechter fluit wordt de tijd stilgezet. Daarom duurt een wedstrijd soms wel een uur. Je snapt wel dat een uur lang zwemmen en bewegen erg vermoeiend is. Daarom mag je waterpolo net zo veel wisselen als je wilt.

Levendige vereniging voor senioren

MZPC De Reest bouwt met de jeugd aan de toekomst maar vergeet de volwassen leden daarbij zeker niet. De afdeling waterpolo doet met vier teams op zowel bonds- als districtsniveau mee aan de competitie. Daarnaast organiseert een groep enthousiaste oud-spelers enige malen per jaar een dagtoernooi voor masters, waar iedereen aan kan meedoen. Er is dus voor volwassenen binnen de afdeling waterpolo volop activiteit voor alle niveaus en ambities!

Trainingstijden volwassenen waterpolo

 • Di van 21.00u – 22.30u: Heren I, II
 • Di van 19.00 – 20.00: Dames
 • Vr van 20.00u – 21.00u: Dames
 • Vr van 21.00u – 22.30u: Heren I, II & III

Lidmaatschap waterpolo aanvragen

Waterpolojeugd

Jeugdspelers van harte welkom

MZPC De Reest besteedt extra veel aandacht aan de jongere waterpolospelers. Ook worden er voor de jeugd regelmatig leuke extra activiteiten georganiseerd. Er zijn verschillende trainingsgroepen die één of twee keer in de week trainen onder begeleiding van deskundige en enthousiaste trainers. Het is altijd mogelijk om maximaal drie keer gratis mee te doen met de trainingen. Je kunt dan zelf ervaren hoe leuk en spectaculair waterpolo is.

Trainingstijden jeugdspelers waterpolo

 • Di van 17.15u – 18.00u: Pupillen < 11 en < 13
 • Di van 18.00u – 19.00u: Aspiranten < 15 & 17
 • Vr van 18.00u – 19.00u: Minipolo & Pupillen < 9 & 11
 • Vr van 19.00u – 20.00u: Pupillen < 13 & Aspiranten < 15
 • Vr van 20.00u – 21.00u: Aspiranten < 17

Info of proeftraining aanvragen

TC Waterpolo

De TC Waterpolo is verantwoordelijk voor de complete organisatie van de afdeling waterpolo en de activiteiten die daaraan zijn gekoppeld. Tot de taken van de TC behoren onder andere de teamindelingen, inschrijven van teams in de competities, opleiden van trainers, verzorgen van clinics, communicatie naar leden, opstellen en bewaken van beleidsplan en aanschaf en onderhoud van de materialen.

Voorzitter

Roy Crouse

Bio voorzitter

Secretaris

Sander Pricker
Secretariaat & competitieplanning
Secretaris mailen

Bio secretaris

Communicatie

Hedica Schuring

Bio communicatie

Website & nieuwsbrief

Alle informatievoorziening richting leden geschiedt via de website en de nieuwsbrief. Wie informatie op de website wil laten plaatsen, kan hiervoor mailen naar de TC Waterpolo. Denk hierbij aan foto’s, wedstrijdverslagen, mededelingen, enzovoort. Daarnaast houden we onze leden via digitale nieuwsbrieven op de hoogte van alle relevante zaken die er binnen de afdeling waterpolo en de vereniging spelen. Ontvang je de nieuwsbrief nog niet? Meld je dan aan via het formulier op de homepage van onze website!

Houd je e-mailadres actueel!
De nieuwsbrieven zijn belangrijk voor het informeren van de leden over het reilen en zijlen van onze vereniging. Ook staan er vaal aankondigingen van extra activiteiten en belangrijke mededelingen over wedstrijden in. Het Is daarom van groot belang dat we beschikken over de juiste e-mailadressen van onze leden. Heb je een nieuw e-mailadres? Laat het ons direct weten, zodat je altijd op de hoogte blijft van het nieuws.

Nieuw e-mailadres doorgeven

Scheidsrechters & spelregels

De KNZB vereist van alle bij de bond aangesloten verenigingen dat ze een minimumaantal scheidsrechters leveren voor de competities. Hieronder staan de scheidsrechter die namens de afdeling waterpolo actief zijn.

Actieve scheidsrechters

 

tineke_moorman Tineke Moorman
Maarten Husselman
marcel schuring Marcel Schuring
Tim Stegink
tim hillen Tim Hillen

Spelregels & boetes

De KNZB heeft met ingang van het seizoen 2013 - 2014 de spelregels op een aantal punten gewijzigd. Klik hier voor een lijst met de belangrijkste wijzigingen.
 • WP 5.1, 5.5, 5.6, 5.9, 5.10 en WP 22.3 Ploegen en vervangers. Ten aanzien van deze wijzigingen geldt in Nederland dat er mag worden gespeeld met 12 veldspelers en een doelman. De doelman en speler mogen van functie wisselen. Dit wisselen moet tijdig worden doorgegeven aan de scheidsrechter en jurytafel.
 • WP 7.3 ten aanzien van het geven van voordeel; De verantwoordelijkheid voor het fluiten van een overtreding ligt bij de scheidsrechter. Hij hoeft bijvoorbeeld, niet te fluiten voor een gewone of zware overtreding gemaakt door de verdedigende ploeg, indien hij meent dat dit een voordeel zou opleveren voor die ploeg (de aanval onnodig wordt onderbroken).
 • WP 11.3 Indien van toepassing: verlengingen zijn vervallen. Een wedstrijd waarbij een winnaar is vereist wordt bij gelijke stand vervolgd met een strafworpenserie.
 • WP 12.1 de time-out. Per periode kan een ploeg 1 TO aanvragen. Deze regel geldt uitsluitend voor de eredivisie. In alle andere klassen heeft iedere ploeg het recht op 2 time-outs gedurende de reguliere wedstrijd.
 • WP 19.2 Het beletten van het nemen van een vrije worp. Verdediger moet eerst afstand nemen van de nemer van de vrije worp, alvorens te proberen het schot te blokken. Het afstand nemen gebeurt zonder het aanraken van de speler die de worp neemt én zonder een poging het nemen van de worp te beletten.
 • WP 20.16 het verspillen van tijd. Indien naar het oordeel van de scheidsrechter tijdens de wedstrijd een ploeg onnodig tijd verspeelt, mag hij fluiten voor een gewone fout. Dit is bijvoorbeeld van toepassing wanneer de spelers van 1 ploeg liggen op de helft van de tegenstander en de bal wordt gespeeld naar de eigen doelman. Deze regel heeft geen connectie met de 30 seconden aanvalstijd.
 • WP 20.17 Het simuleren van een door de tegenpartij gemaakte overtreding. Bij volharden van simulatie kan de scheidsrechter een gele kaart toekennen aan de speler welke als waarschuwing geldt voor de gehele ploeg. Bij vervolg kan de dan bestrafte speler met wangedrag (WP 21.13) worden weggestuurd.
 • WP 21.8 het hinderen van een speler die de bal niet vasthoudt, moet bestraft worden met een U20. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij het zwemmen over de benen van een tegenstander die de bal niet houdt.
 • WP 21.10 Het op een willekeurige plaats in het veld met twee handen vasthouden van een tegenstander, moet worden bestraft met een U20.
 • WP 21.11. Bij balwisseling (na het veroveren van de bal of toekennen vrije worp) is de eerstvolgende gewone fout gemaakt door de verdedigende ploeg op de helft van de tegenstander een U20. Situatie komt te vervallen wanneer de bal de middenlijn is gepasseerd.
 • WP 21.15 Bij gelijktijdige uitsluiting en balbezit bij één van de ploegen, wordt de 30 seconden klok niet teruggezet. Wanneer er geen sprake is van balbezit volgt een neutrale inworp en wordt de 30 seconden klok wel teruggezet.
 • WP 22.7 Er wordt een strafworp toegekend wanneer de coach van de ploeg die niet in balbezit is, een time-out aanvraagt. Er wordt in dit geval geen persoonlijke fout genoteerd.
 • WP 22.8 strafworpfout. Het door de coach of willekeurig andere teamofficial mogelijk voorkomen van een doelpunt of anderzijds vertragen van het spel. Wanneer er bv één of meerdere ballen of andere voorwerpen naar de aanvaller wordt gegooid, om hiermee een doelpunt te voorkomen. Dit kan worden bestraft met een strafworp voor de tegenpartij. Er wordt geen P genoteerd in dit geval.

20 september 2013

Bovenstaande lijst met belangrijkste wijzigingen en toelichting is hier te downloaden. Het document met de volledige spelregels is hier te downloaden.

De pupillen moeten zich ook aan de waterpolospelregels houden. Maar voor deze waterpolobeoefenaars zijn wat simpelere regels opgesteld. Die vind je hier.

De boetes en straffen die de KNZB oplegt naar aanleiding van fouten of nalatigheid van een team of speler liegen er niet om. Klik hier voor een overzicht van de voornaamste boetes en straffen die de KNZB kan opleggen.
 • Administratie kosten tuchtzaak na zware overtreding € 35,- per speler
 • Bijkomende financiele boete naar aanleiding van tuchtzaak straf met een minimum van € 11,35,- en maximum € 256,50,-
 • Niet doorgeven van de uitslag na de wedstrijd € 8,70,- voor de aanvoerder
 • Onnauwkeurigheden op wedstrijdformulier, per fout € 8,70,-
 • Ontbreken van waterpolo-legitimatiekaart, p.p per kaart € 8,70,-
 • Niet op tijd inleveren van wedstrijdformulieren en uitslagen € 8,70,-
 • Niet opkomen bij een wedstrijd; per ploeg € 174,90,-
 • Terugtrekken team uit competitie (excl. boetes badhuur) € 39,05,-
 • Duplicaat waterpolo-legitimatiekaart (voor eigen rekening) € 13,20,-

De TC waterpolo is niet verantwoordelijk voor boetes en straffen. Bijgevolg zijn boetes volledig voor eigen rekening van het team of desbetreffende speler!

De afdeling waterpolo doet ieder seizoen mee aan diverse toernooien. Toernooien dienen zelf georganiseerd te worden door het team en/of ouders. Men kan altijd advies inwinnen bij de TC. De TC moet op de hoogte zijn van deelname aan toernooien.
Het meest complete en actuele overzicht van waterpolotoernooien is op deze website te vinden. Deelnemers aan toernooien dienen zich aan de volgende regels te houden:

Tenten
De Reest beschikt ook over drie prachtige tenten die leden voor € 20,- per tent per activiteit kunnen huren. De tent biedt ruimte voor 8 volwassen personen. Zie website voor meer informatie of vraag de TC.

Verantwoordelijkheid
Op het moment dat een lid competitiewedstrijden speelt voor MZ&PC de Reest dan speelt een lid op toernooien, welke onder auspiciën van de KNZB worden georganiseerd, onder de verantwoordelijkheid van MZ&PC de Reest. Als aangesloten vereniging bij de KNZB zijn de bij MZ&PC de Reest betrokken leden, instructeurs, coaches, leiders, begeleiders, ploegen, alsmede vrijwillige medewerkers verzekerd tegen aansprakelijkheid en in een aantal gevallen ongevallen wanneer zij ten behoeve van de vereniging activiteiten verrichten, waaronder eveneens toernooien.

Op basis van het bovenstaande is ieder individu of team verplicht om bij de TC aan te geven wie er aan welk toernooi zal deelnemen. Indien een team of lid zich op een toernooi misdraagt, mogelijk van deelname wordt uitgesloten of wanneer men met opzet letstel of schade toebrengt aan anderen of andermans goederen, dan worden kosten volledig op het team en/of individu verhaald. De TC sluit daarbij niet uit dat wangedrag verdere consequenties zal hebben voor het individu of team voor deelname aan activiteiten georganiseerd door MZ&PC de Reest.

Deelname toernooi jeugdleden
Het komt regelmatig voor dat jeugdleden door senioren worden meegevraagd naar toernooien voor senioren. De TC waterpolo wil senioren en ouders erop wijzen dat de TC zich niet verantwoordelijk stelt voor jeugdleden die deelnemen aan toernooien en/of teams met senioren waarbij geen toezicht van de ouders is. Dit geldt ook wanneer ouders afspraken maken met senioren of senioren vragen toe te zien op het welzijn en gedrag van hun kind/jeugdlid tijdens het toernooi.

POSTADRES
Secretariaat MZPC De Reest
Merelstraat 49
7944 AH Meppel
Secretariaat

BEZOEKADRES
Bad Hesselingen
Badweg 1
7944 HJ Meppel
KVK: 40045742