Gisteren hebben we jullie al bericht over de versoepelingen vanaf  15 januari 2022. Heb je deze gemist? Lees hier nog het bericht: Update: Versoepelingen voor de sport vanaf 15 januari 2022!!! – MZPC De Reest

Vandaag hebben we alles afgestemd met bad Hesselingen en het zwembad in Staphorst. De uitkomst hiervan is dat alle trainingen en reguliere trainingstijden weer starten vanaf maandag 17 januari. We zijn ontzettend blij met deze uitkomst en het is een compliment aan beide zwembaden dat ze alles zo snel weer op orde hebben.

Toegangsbewijs
Gisteren hebben we in ons bericht aangegeven dat een coronatoegangsbewijs verplicht is, ook voor vrijwilligers. Vandaag zijn alle specifieke details gepubliceerd hierin staat aangegeven dat vrijwilligers die in het zwembad aanwezig moeten zijn geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen. Dit hebben we ook zo afgestemd met de zwembaden. We hebben de afspraak gemaakt dat we per trainingsgroep gezamenlijk naar binnengaan. Een begeleider van de vereniging kan zo bij het badpersoneel aangeven wie vrijwilliger is en dus niet gecontroleerd hoeft te worden. Ook hebben we afgesproken dat de TC’s en trainers met hun eigen trainingsgroepen afspraken maken over het verzamelen en het gezamenlijk naar binnengaan. Let dus op de berichten in de app-groep team of trainingsgroep.

Tot slot nog de belangrijkste regels:

  • Iedereen mag sporten, jong en oud.
  • Er zijn geen beperkingen in tijdstippen, dus het sporten mag weer op de gebruikelijke tijden.
  • Publiek mag niet aanwezig zijn, alleen maar functionele personen zoals trainers, coaches en begeleiders zijn aanwezig.
  • Ouders en begeleiders wachten buiten om hun kinderen op te halen en gaan niet naar binnen. Ook wachten in de hal/receptie van het zwembad is niet toegestaan.
  • Vanaf 18 jaar is het verplicht om in het zwembad een coronatoegangsbewijs te tonen en je te identificeren met een geldig ID-bewijs. Dit geldt niet voor vrijwilligers die functioneel aanwezig zijn.
  • Competities worden nog niet hervat. Wel zijn onderlinge wedstrijden binnen de vereniging toegestaan!

Samen sporten – samen plezier. # samensterk

Bestuur MZPC de Reest