Hierbij een door velen lang verwacht bericht. Het RIVM en het kabinet hebben bekend gemaakt dat de binnenzwembaden vanaf 11 mei weer open mogen. Dit geldt voor alle groepen, dus zowel jong en oud. Bad Hesselingen is vanaf 11 mei niet direct weer open gegaan omdat er diverse maatregelen genomen moeten worden zoals het verwarmen van het water, hygiënewaarden aanpassen en de randvoorwaarden te creëren om in deze situatie veilig en verantwoord te kunnen zwemmen.

Bad Hesselingen heeft ons laten weten vanaf 25 mei voor een beperkt aantal groepen het zwembad weer te openen, waaronder het zwemmen voor verenigingen.

Plan TC’s en trainers                                                                                                                                                                                                            

Net als bij het opstarten voor het buitensporten gaan we een plan opstellen om de trainingen weer op te starten. Met bad Hesselingen hebben we afgesproken dat het zwembad een aantal maatregelen en richtlijnen zal voorbereiden in het zwembad. Als vereniging geven we invulling aan het veilig laten verlopen van de activiteiten in en rondom de zwemactiviteit conform de voorgeschreven richtlijnen. De KNZB heeft al veel informatie verzameld met voorbeelden over het uitvoeren van trainingen met de geldende maatregelen. Zie hiervoor de volgende link om jezelf al wat voor te bereiden en inspiratie op te doen: https://www.knzb.nl/actueel/goede_voorbeelden_in_coronatijd/

Zoals we bij het buitensporten ook hebben gedaan is het uitwerken en organiseren van de trainingen een verantwoordelijkheid van de TC’s en trainers. Ook nu zal Richard Kamphuis vanuit zijn kennis en ervaring de TC’s en trainers ondersteunen bij het maken van de plannen. Check dus regelmatig berichten in de nieuwsbrief, mail of app vanuit de TC’s en trainers over wanneer en hoe je weer kunt trainen. Ga er niet automatisch vanuit dat trainingen hetzelfde zijn zoals voor de COVID19-crisis. We mogen weer sporten en zelfs zwemmen. Maar wel met richtlijnen. Als we dat niet doen dan creëren we mogelijke risico’s op ieders gezondheid en dat willen we niet. Hou je aan de regels en luister altijd naar de instructies van je trainer en/of toezichthouder.

Inventarisatie                                                                                                                                                                                                                   

Voor sommige trainingen voor de leeftijd ouder dan 12 jaar kan het betekenen dat de groepen te groot zijn om gelijktijdig t te trainen. Om de afstandsnorm van 1,5 meter toe te kunnen passen gaan we voor de 12+ groepen vooralsnog uit van 20 tot maximaal 24 zwemmers tegelijk in het water. Tot en met 12 jaar geldt de afstandsnorm van 1,5 meter niet.

Vanuit de TC’s en/of trainers zal geïnventariseerd worden of je wilt gaan trainen en welke voorkeur er bestaat voor een dag of tijdstip. Bij voldoende animo denken we er bijvoorbeeld aan om trainingen op te delen in tijdvakken. Als het animo groot is overleggen we met bad Hesselingen over tijdelijk meer trainingsuren zodat we trainingen op een avond kunnen spreiden. Deze tijden staan nog niet vast en worden in de uitwerking nader ingevuld en gecommuniceerd.

Mocht je vragen, ideeën of tips hebben? Neem gerust contact met ons op. Samen sporten – samen plezier. # samensterk

Bestuur, TC’s en trainers