Eerder dit jaar hebben we besloten om voor kwartaal 1 van 2021 de contributie met 35% te verlagen. Dit heeft onder andere te maken met minder trainingsuren, geen wedstrijden en steunmaatregelen van het Rijk. Lees hier de volledige uitleg in ons vorige bericht. Als bestuur hebben we besloten dat we in navolging van kwartaal 1 ook in kwartaal 2 een verlaging van 35% zullen toepassen. We verlagen alle contributies met 35%. De contributie wordt dus naar rato van het aantal uren verlaagd.

Kwartaal 3
Of we de contributie ook voor kwartaal 3 gaan verlagen hangt af van de versoepelingen die wel of niet worden doorgevoerd. Onze hoop gaat er naar uit dat na de zomervakantie alle activiteiten zoveel mogelijk worden hervat en dat we dan ook weer in bad Hesselingen trainen en wedstrijden spelen. Daarom zijn we terughoudend in nog een verlaging van de contributie. Ook is het zo dat we op dit moment qua trainingsuren heel veel mogelijkheden hebben gekregen in de zwembaden De Wijk, Hasselt en Zwartsluis. We snappen dat iedereen gewend is aan de vaste uren in bad Hesselingen en voor veel leden de kortere reisafstand in Meppel. Echter, we zijn ontzettend blij dat we zoveel mogelijk kunnen sporten en we moedigen iedereen dan ook aan om daar zoveel mogelijk gebruik van te maken.