Lockdown tot en met 9 februari 2021
Zoals we allemaal weten gaat het nog niet goed met de ontwikkeling van het coronavirus. Het kabinet heeft daarom afgelopen dinsdag (12 januari) bekend gemaakt dat de maatregelen verlengd worden. Nederland blijft tot en met 9 februari in lockdown.

De verlenging van de lockdown betekent dat het zwembad gesloten blijft en we helaas niet onze zwemsport kunnen beoefenen. Voor volwassenen kunnen we helaas geen alternatief aanbod aanbieden omdat volwassenen alleen moeten sporten en bewegen of maximaal met zijn tweeën op 1,5 meter afstand. Kinderen tot en met 17 jaar mogen nog steeds sporten in teamverband en mogen onderling wedstrijden spelen, maar ook alleen buiten. De TC’s en trainers hebben de mogelijkheid om met hun trainingsgroepen iets te organiseren mits dit voldoet aan de regels. Het aanbod moet wel goed zijn afgestemd tussen bestuur en TC’s.

Contributie
Nu de maatregelen zijn verlengd hebben we als bestuur besloten om de contributie over het eerste kwartaal van 2021 aan te passen. Door de steunmaatregelen van het Rijk hoeft bad Hesselingen geen huur aan de gemeente Meppel te betalen. Hierdoor hoeven wij als vereniging ook geen huur te betalen in de periode dat wij het zwembad niet gebruiken. Wel is het zo dat diverse andere kosten door blijven lopen zoals bijvoorbeeld de kosten voor de KNZB. Ook missen we diverse inkomsten uit acties. Daarom zullen we een gedeeltelijke kwijtschelding van de contributie doorvoeren zodat we de blijvende kosten kunnen betalen.

35% verlaging
In een eerder bericht hebben we aangegeven dat we achteraf een verrekening over de contributie zullen bepalen. We zien nu dat we het jaar 2020 financieel goed zijn doorgekomen en daarom verlagen we de contributie voor het eerste kwartaal in 2021. Concreet verlagen we alle contributies over het eerste kwartaal met 35%. De contributie wordt dus naar rato van het aantal uren verlaagd.

Door achteraf de bijstelling van de contributie te bepalen houden we de financiële positie van onze vereniging goed in de grip. Dit betekent ook dat we in het vervolg van 2021 achteraf een eventuele bijstelling gaan bepalen. Zoals het er nu naar uitziet zullen we de contributie voor het tweede kwartaal 2021 ook gaan aanpassen.

We begrijpen ook dat in sommige situaties het betalen van de contributie een probleem kan opleveren. Zoals eerder aangegeven bieden we de mogelijkheid om in bijzondere situaties individueel maatwerk toe te passen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de penningmeester.

Reest-pakket
Voor de feestdagen hebben we aan iedereen een Reest-pakket uitgereikt. Hiervoor was op de grote parkeerplaats bij het zwembad een ware drive-in georganiseerd. Het was een mooie manier om elkaar toch even snel en op een veilige afstand te ontmoeten. De vele positieve reacties op het pakket waren echt hartverwarmend!

Algemene ledenvergadering
Zoals gebruikelijk houden we in het eerste kwartaal de algemene ledenvergadering over het afgelopen jaar. Noteer de datum alvast in je agenda! De algemene ledenvergadering wordt gehouden op 3 maart 2021. Het is nog even afwachten of de vergadering fysiek kan plaatsvinden. Als bestuur zorgen we er in ieder geval voor dat we voorbereid zijn op een digitale vergadering. De agenda en stukken worden ruimschoots voor de vergadering met jullie gedeeld.

Vacatures bestuur
Helaas hebben we tot op heden nog geen enkele reactie ontvangen op de vacatures die ontstaan binnen het bestuur. We doen echt een dringend beroep op jullie omdat we bij de algemene ledenvergadering nieuwe bestuursleden moeten benoemen. Als we geen nieuwe bestuursleden vinden dan komt de ontwikkeling van onze vereniging echt stil te staan. Daarom nogmaals een herhaling van de oproep.

Robert de Vries en Arjan Hoeve hebben te kennen gegeven om na vele jaren te stoppen als bestuurslid. Bij de algemene ledenvergadering in het voorjaar van 2021 zullen hun taken neerleggen. Binnen het bestuur is de vacature nog steeds vacant en daar komen de twee plaatsen van Robert en Arjan bij. Het bestuur bestaat dan formeel nog uit de voorzitter en penningmeester. Dit aantal is echt te laag om nog goed en verantwoord te kunnen besturen. Als er geen nieuwe bestuursleden zich aanmelden dan komt de continuïteit van de vereniging in het geding.

In het bestuur verdelen we de taken en aandachtsgebieden op basis van wat je leuk vindt en waar je kwaliteiten liggen. Wil je meer weten of een keertje meedraaien in een vergadering? Bel of mail gerust met Martijn Schuring, mschuring@home.nl of 06-29105270.

Bestuur MZPC de Reest