Op de persconferentie van onze minister president op 21 april, hoorden we dat er, binnen kaders, vanaf 29 april weer gesport mag worden. Inmiddels zijn de TC’s waterpolo en zwemmen aan de slag gegaan om gezamenlijk tot een plan te komen hoe we dat mogelijk gaan maken. Dit plan is vandaag, 27 april, aangeboden aan het bestuur. Morgen vergadert het bestuur over het plan. Ook zijn de trainers al druk in de weer om alternatieve trainingen te maken. Immers, het (buiten) zwembad is nog niet toegankelijk. Landtrainingen dus!
Wanneer wij daadwerkelijk kunnen starten, hangt onder andere af van aanpassingen in de noodverordening van de Drentse gemeenten en per wanneer we alle praktische zaken rond krijgen.
Hou onze website, de social mediakanalen en whatsapp groepen van de trainers goed in de gaten!