Eerder hebben wij jullie bericht dat wij als vereniging de landelijke adviezen opvolgen van het kabinet, RIVM en de aan onze sport gerelateerde koepelorganisaties zoals NOC*NSF en de KNZB. Deze partijen hebben in de afgelopen dagen aangepaste richtlijnen opgesteld. Eén van die aanpassingen betreft het stop zetten van alle activiteiten tot en met 6 april. Hier lees je het bericht van de KNZB.

Dit betekent  concreet voor MZPC de Reest dat wij ook besloten hebben al onze activiteiten stop te zetten tot en met 6 april. Alle eerder genoemde maatregelen worden daarom verlengd van 31 maart tot en met 6 april. Er zullen geen trainingen en wedstrijden plaatsvinden en ook geen andere activiteiten en bijeenkomsten onder auspiciën van de vereniging.

Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn neem dan contact op met het bestuur. Zie contactgegevens hieronder.

Bestuur MZPC de Reest

Contactpersoon: Martijn Schuring (voorzitter), 06-29105270, mschuring@home.nl

CORONAVIRUS: Alle activiteiten AFGELAST!