Langs deze weg informeren wij jullie hoe wij als vereniging omgaan met de ontwikkelingen van het coronavirus. Als bestuur hebben we als standpunt ingenomen dat we de adviezen opvolgen die landelijk worden afgegeven en vervolgens worden overgenomen door de KNZB, gemeente en bad Hesselingen.

Op basis van de vanmiddag door het kabinet afgekondigde maatregelen heeft de KNZB besloten alle competities en KNZB activiteiten stop te zetten tot en met 31 maart. Zie het bericht hieronder. De KNZB geeft ook als advies aan alle verenigingen om tot en met 31 maart geen verenigingsactiviteiten te organiseren.

Alle activiteiten MZPC de Reest afgelast tot 31 maart!

Als bestuur hebben we besloten het advies van de KNZB op te volgen. Dit betekent dat vanaf heden en tot nadere berichtgeving alle activiteiten van onze vereniging worden afgelast en niet doorgaan. Dit geldt voor trainingen, wedstrijden en alle andere activiteiten van de vereniging.

Tot slot adviseren we iedereen om de landelijk afgegeven richtlijnen en adviezen zo goed mogelijk op te volgen. Wanneer er nieuws is, en er nieuwe adviezen en besluiten worden afgegeven dan zullen wij alle leden hierover informeren. Dit zal gebeuren via de website, nieuwsbrief, via TC en trainers en onze verenigingspagina op Facebook.

Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn neem dan contact op met het bestuur. Zie contactgegevens hieronder.

Bestuur MZPC de Reest

Contactpersoon: Martijn Schuring (voorzitter), 06-29105270, mschuring@home.nl