Op dinsdag 17 november heeft het kabinet een nieuwe update gegeven over de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. In het bericht is medegedeeld dat de extra maatregelen die twee weken geleden zijn ingegaan niet worden doorgezet. De extra maatregelen zoals de sluiting van zwembaden komen hiermee te vervallen.

Het positieve nieuws is dat we weer mogen trainen. Echter, er is nog steeds sprake van een gedeeltelijke lockdown. Er zijn dus beperkingen van kracht om te mogen sporten en daarmee ook voor onze zwemsport. Kort gezegd is daarmee de situatie van voor 5 november weer van kracht met aangepaste trainingstijden en groepen. Hieronder lees je de uitgangpunten en trainingstijden die vanaf 19 november weer van toepassing zijn. De trainingen starten dus weer op donderdag 19 november!

Uitgangspunten en (aangepaste) trainingstijden!

De belangrijke uitgangspunten op een rij:

 • Wedstrijden en competities gaan niet door
 • Vanaf 18 jaar mag er niet in teamverband gesport worden. Dit betekent dus dat vanaf 18 jaar en ouder er geen specifieke trainingen voor waterpolo en waterbasketbal worden gegeven. We beperken ons enkel tot banenzwemmen. Banenzwemmen wordt namelijk gezien als een individuele sport.
 • Voor sporters vanaf 18 jaar en ouder hanteert bad Hesselingen een maximum van 30 persponen tegelijkertijd in het bad. Deze norm geldt ook als jongeren onder de 18 tegelijkertijd sporten met sporters van 18 jaar en ouder.
 • Het maximum van 30 sporters geldt niet voor de leeftijd tot en met 17 jaar.
 • Advies om thuis alvast de badkleding aan te doen.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar het zwembad.
 • De vereniging heeft een corona coördinator ter plekke die de trainingsgroep ophaalt bij de deur (ook de nakomers) en naar de zwemzaal/kleedcabines begeleidt. Geen rondzwervende leden door het gebouw.
 • Volg de aangegeven routes en aanwijzingen van personeel/coronamedewerker.
 • Laat geen kleding achter in de kleedruimten en neem deze mee in je eigen tas naar het bad.
 • Wij volgen het advies van de Rijksoverheid over het dragen van mondkapjes op en verzoeken al onze leden vanaf 13 jaar en ouder deze te dragen. Gebruik dus binnen bij bad Hesselingen mondkapjes zoveel mogelijk waar het kan.
 • Trainers dragen tot zij beginnen met de training ook een mondkapje. Aan het bad kan deze worden afgedaan en het mondkapje heb je altijd bij je voor eventueel noodzakelijk gebruik. Begeleiders die geen training geven dragen de gehele tijd een mondkapje.
 • Er zijn in het gebouw geen zit en of wachtplaatsen en publiek is niet toegestaan.
 • Douches worden niet gebruikt, dat komt ook de doorstroom ten goede.

Trainingstijden

Op dit moment hanteert bad Hesselingen aangepaste openingstijden. Dit betekent dat alle activiteiten en groepen rekening moeten houden met aangepaste tijden. Op dit moment is de Zwerfkei opgenomen in het rooster op de woensdagmiddag. Hierdoor vervalt vooralsnog de zwemtraining op de woensdag maar we zijn in overleg met bad Hesselingen voor een aanpassing op het schema. Zondag is bad Hesselingen volledig gesloten en zijn er ook geen regiotrainingen. Ook hierover zijn we nog in overleg met bad Hesselingen. We berichten jullie hier zo spoedig mogelijk over. Hieronder zie je onze trainingstijden:

Maandag

 • Ochtendtraining: 6:30 – 7:30 (max. 30 deelnemers)
 • Tweeka: 21:15 – 22:15 (max. 30deelnemers)

 Dinsdag

 • Zwemafdeling: 17:15 – 18:15
 • Waterpolo jeugd: 18:15 – 19:00 (onder 11 en onder 13 jaar)
 • Waterpolo jeugd: 19:00 -19:45 (onder 15 en onder 17 jaar)
 • Waterpolo senioren + Tweeka: : 21:15 – 22:30 (max. 30 deelnemers)

Woensdag

 • Zwerfkei: 18:00 – 19:00 (indeling nog bespreekpunt bad Hesselingen)

 Donderdag

 • Zwemafdeling: 18:15 – 19:15

Vrijdag

 • Waterpolo jeugd: 18:15 – 19:15 (instroom, waterpolo onder 9 en 11 jaar)
 • Waterpolo jeugd: 19:15 – 20:15 (onder 13 en onder 15 jaar)
 • Waterpolo jeugd: 20:15 – 21:15 (onder 17 en dames) let op maximaal 30 deelnemers!
 • Waterpolo senioren: 21:15 – 22:30 (max. 30 deelnemers)

Zaterdag

 • Zwemafdeling: 9:05 – 9:55 (maximaal 18 personen)

Voor sommige groepen geldt dus een maximum van 30 personen. De TC of trainer is verantwoordelijk voor de inroostering. Dit betekent dus ook dat we voor deze groepen moeten gaan werken met een aanmelding. Als het maximum van 30 deelnemers wordt overschreden dan kom je op de reservelijst te staan en kijken we of we een alternatief trainingsmoment kunnen bieden bij een andere groep.

 Naleving regels

Tot slot willen we jullie nog meegeven dat het strikt noodzakelijk is dat regels worden nageleefd. Over het algemeen zien we dat dit prima verloopt. Maar er zijn ook uitzonderingen over het niet naleven van de regels en dat kunnen we niet accepteren. Bad Hesselingen heeft ons het volgende meegegeven:

Wij houden ons het recht voor om bij het niet naleven van de algemene richtlijnen vanuit de branche en knzb jullie daarop aan te spreken en in het uiterste geval te sanctioneren door de trainingen op dat moment te laten beëindigen en jullie te verzoeken het pand te verlaten. Bij herhaling kunnen we overgaan tot ontzegging tot het zwembad voor de betreffende trainingsgroep voor een nader te bepalen duur.  Op grond van onze goede samenwerking verwachten wij niet dat het zover zal komen

Mocht er in de praktijk iets niet duidelijk zijn of niet goed gaan? Geef dit dan aan bij je trainer/begeleider of corona coördinator. Hierbij doen wij ook nogmaals het nadrukkelijke beroep op jullie als leden en ouders/verzorgers van leden om je aan te melden bij de TC als corona coördinator. Om alles in goed te kunnen organiseren en uitvoeren is hulp echt noodzakelijk. Meld je dus aan bij de TC van je eigen afdeling.

Samen sporten – samen plezier. # samensterk

Bestuur MZPC de Reest