Vandaag was het op 26 april 2022 de nationale dag van de zogeheten lintjesregen. Als vereniging zijn we bijzonder verheugd dat Melanie Voogt, al vele jaren vrijwilliger binnen MZPC de Reest en reeds erelid, vandaag een lintje in ontvangst mocht nemen.

Koninklijke onderscheiding
Een lintje is een koninklijke onderscheiding. Het lintje is een blijk van waardering voor mensen die zich bijzonder verdienstelijk maken voor de samenleving. Bijvoorbeeld die zich al vele jaren als vrijwilliger inzetten voor een vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie. Als bestuur hebben we ons in 2021 ingespannen om de voordracht van een koninklijke onderscheiding voor Melanie in orde te krijgen.

Vrijwilligerswerk
Melanie is in 1977 op 6-jarige leeftijd lid geworden van onze vereniging. In 1986 is ze op 15-jarige leeftijd gestart met vrijwilligersactiviteiten. Tot aan de dag van vandaag heeft zij zich onafgebroken met hart en ziel ingezet als vrijwilliger. In een periode van 35 jaar heeft ze tal van functies bekleed en enorm veel betekend voor de ontwikkeling van onze vereniging, de sportieve zwem- en waterpolo ontwikkeling van veel kinderen en in het algemeen de zwemsport.

In de jaren 80 is Melanie begonnen als jeugdtrainer van de afdeling recreatief zwemmen. In deze functie heeft ze veel jonge kinderen die net een zwemdiploma hadden behaald wegwijs gemaakt in de zwemsport.

Naast haar inzet als zwemtrainer was Melanie vanaf begin jaren 90 actief in diverse ondersteunende kaderfuncties. Zo heeft ze ruim 10 jaar ondersteuning verleend in het secretariaat van de afdeling waterpolo en heeft ze de aanvragen voor de startvergunningen op zich genomen.

In 1992 is Melanie ook toegetreden tot het algemene bestuur van de vereniging. Gedurende meerdere jaren tot circa 1997 heeft ze het secretariaat van het bestuur op zich genomen.

De afdeling waterpolo stond begin jaren 90 nog in de kinderschoenen. Waar de zwemafdeling veel leden had en floreerde, stond de afdeling waterpolo nog aan de basis. In 1993 kreeg Meppel een volwaardig wedstrijdbad. Waar leden normaliter in Hoogeveen wedstrijden moesten spelen kon dit nu in Meppel. Dit gaf een enorme kans om kennismakingslessen voor jonge nieuwe waterpoloërs op te zetten. Melanie was één van de vrijwilligers die aan de bakermat heeft gestaan van de ontwikkeling van het jeugdwaterpolo in Meppel. Deze functie heeft ze tot en met 2019 uitgeoefend. Waar we als vereniging nu nog steeds de vruchten van plukken is dat ze ook jeugdige waterpoloërs heeft gemotiveerd om te assisteren bij trainingen. Haar kennis, ervaring en enthousiasme bracht ze over aan nieuwe jonge trainers. Als vereniging hebben we hier dagelijks nog grote voordelen van en staat het jeugdwaterpolo als een huis.

Naast haar kennis aan het bad was Melanie ook jarenlang zelf een zeer verdienstelijke speelster. Deze kennis en ervaring heeft ze ook jarenlang ingebracht als lid van de technische commissie waterpolo in de periode 2006 tot en met 2012. In de technische commissie waterpolo heeft ze geholpen in de gehele organisatie van de afdeling waterpolo.

Vanaf 2011 is Melanie al betrokken bij de activiteitencommissie en momenteel nog steeds actief als voorzitter van deze commissie. Ze zorgt samen met de commissie dat er jaarlijks tal van activiteiten worden opgezet die enerzijds zorgen voor extra inkomsten en anderzijds die de binding binnen de vereniging versterkt. Ook is Melanie één van de draaiende krachten achter de verkoop van de eigen clubkleding.

Waardering
De vele jaren van inzet die Melanie voor onze vereniging heeft gepleegd is ons ontzettend dierbaar en onbetaalbaar. Het is niet in woorden uit te drukken hoeveel ze heeft betekend en hoeveel vrijwilligerstaken, laat staan uren, ze al in onze vereniging en zwemsport heeft gestoken. Voor een periode van 35 jaar onafgebroken meerdere dagen per week actief zijn voor de vereniging en zwemsport vinden wij een hele prestatie.

Als bestuur zijn we dan ook zeer verheugd en trots dat Melanie vandaag een lintje heeft mogen ontvangen. We feliciteren haar met deze bijzondere onderscheiding.

Bestuur
MZPC de Reest