Ook kwartaal 2 verlaging van de contributie

Eerder dit jaar hebben we besloten om voor kwartaal 1 van 2021 de contributie met 35% te verlagen. Dit heeft onder andere te maken met minder trainingsuren, geen wedstrijden en steunmaatregelen van het Rijk. Lees hier de volledige uitleg in ons vorige bericht. Als...

Zwembad & zwemsport volop in de aandacht bij beheerplan!

Gisteravond, 25 maart 2021, hebben we met veel interesse de raadsvergadering van de gemeente Meppel gevolgd. De raad vergaderde onder andere over het beheerplan sportaccommodaties, waar bad Hesselingen onderdeel van uit maakt. Vooraf hebben we een brief opgestuurd...

In memoriam: Alie Jurriens

Vorige week bereikte ons het droevige bericht dat ons erelid mevrouw Alie Jurriens is overleden. Namens MZPC de Reest condoleren wij de familie met dit grote verlies. Alie heeft zich in het verleden op diverse terreinen zeer verdienstelijk gemaakt voor onze...

Plan nieuw zwembad

Komende donderdag 25 maart behandelt de gemeenteraad van Meppel het beheerplan sportaccommodaties. Wat ons betreft erg goed dat dit op de agenda staat, want geschikte sportaccommodaties zijn een randvoorwaarde voor het aanbod en de ontwikkeling van iedere sport. Ook...

Geslaagde ALV – nieuwe bestuursleden!

Op 3 maart is de algemene ledenvergadering 2021, over het jaar 2020, digitaal gehouden. Met circa 25 aanwezigen spreken we van een geslaagde avond. Het bestuur heeft samen met afdelingen en commissies verantwoording afgelegd over het jaar 2020. Het verslag en de...

Nieuwe bestuursleden noodzakelijk!

Al langere tijd zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. Robert de Vries en Arjan Hoeve stoppen op 3 maart bij de ALV. Beiden zitten respectievelijk sinds 2014 en 2016 in het bestuur. Hierdoor blijven alleen Martijn Schuring (voorzitter) en Jacob Voogt...