Hoewel het huidige seizoen nog niet helemaal afgelopen is, hebben de trainers en de TC waterpolo zich de afgelopen periode gebogen over de ideale samenstelling van teams voor het komende seizoen.

Hoewel niet altijd haalbaar gebleken, waren de principes hierbij:

  1. competitie voor iedereen
  2. op het best passende niveau
  3. tenminste 10 spelers per team
  4. vriendjes en vriendinnetjes zoveel mogelijk bij elkaar

Deze samenstelling betreft een voorlopige indeling. De definitieve indeling maken we pas per 1 september bekend. Na de meivakantie gaan we in de nieuwe samenstellingen trainen. Tegen die tijd zullen de nieuwe trainingstijden en trainers per team ook op de website verschijnen.

Voor vragen over deze indeling, kun je contact opnemen met Richard Kamphuis, voorzitter TC Waterpolo.

Voorlopige teamindeling bekijken