Vanavond (21 april) heeft het kabinet een update gegeven over de corona-aanpak in Nederland. Veel maatregelen en richtlijnen blijven van kracht. 1,5 meter afstand houden, handen wassen etc. Het positieve nieuws is dat er voor kinderen en jongeren meer ruimte komt waaronder sporten. Binnensporten waaronder zwemmen mag nog niet, het gaat om buitensporten. Ondanks dat we nog niet het zwembad in mogen, biedt dit onze vereniging de kans om het sporten en het samen komen weer op te pakken.

Landelijke maatregelen Sport

Voor sport zijn kort samengevat de volgende wijzigingen in de corona-maatregelen vastgesteld:

 • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
 • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

Informatie van 21 april over wijzigingen in de corona-aanpak lees je hier.

Situatie voor MPZC de Reest

Allereerst moet duidelijk worden hoe de gemeente Meppel het buitensporten tot en met 18 jaar mogelijk wil gaan maken. We realiseren ons dat dit nog best een uitdaging is om dit mogelijk te maken voor alle verenigingen, ongeorganiseerde sporters en dit vervolgens ook te coördineren en te handhaven. De werkwijze en kaders van de gemeente moeten we dus afwachten.

Als vereniging willen we niet stil zitten. Aan de TC’s doen we de oproep om inhoudelijk de regie te nemen op het uitwerken van de plannen. Allereest is het doel om weer lekker te gaan sporten en je sportmaatjes te ontmoeten. Plezier staat dus voorop. We willen als bestuur dit positieve gevoel zoveel mogelijk benadrukken en deze kans zo goed mogelijk benutten. Alleen we moeten met elkaar wel hele duidelijke afspraken maken en deze afspraken naleven. Niet om heel streng te zijn, maar we noemen een aantal spelregels over hoe we dit willen gaan doen.

 • TC’s bedenken inhoudelijk en in overleg met de trainers een plan voor activiteiten om buiten te trainen;
 • In het plan worden de veiligheidsregels als uitgangspunt genomen;
 • Randvoorwaarden die nodig zijn voor een goede uitvoering staan in het plan; locatie, materialen, kader, kosten, communicatie naar leden etc.
 • TC’s en afdelingen stemmen hun plannen onderling af zodat we zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken, elkaar kunnen helpen en ook vanaf één locatie werken;
 • De plannen worden ingediend bij het bestuur en het bestuur dient instemming te geven aan de plannen voordat de uitvoering wordt gestart;
 • Afdelingen, trainers en leden gaan niet op eigen initiatief activiteiten uitvoeren. Indien dit toch wordt gedaan dan wordt de activiteit niet gezien als een verenigingsactiviteit en wijst het bestuur iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand.
 • Het bestuur verzorgt eventuele huur,gebruik van accommodaties en materialen Ook het contact hierover verloopt via het bestuur. Uiteraard met inachtneming van een akkoord op het plan.

Binnen onze vereniging hebben we het geluk dat we in de persoon van Richard Kamphuis een specialist hebben als het gaat om de aanpak van veiligheidsmaatregelen. We zijn erg blij dat Richard zijn hulp heeft aangeboden om tot een goede aanpak te komen. De TC’s kunnen een beroep doen op Richard bij het uitwerken van hun plannen.

De maatregelen zijn kort geleden afgekondigd. We volgen ook nadere informatie vanuit de gemeente, KNZB en andere sport gerelateerde partijen zoals NOC*NSF en de Vereniging Sport en gemeenten. Onze ervaring is dat deze partijen met praktische voorbeelden en instructies komen die we goed kunnen gebruiken in de uitvoering. Hier zullen we zoveel mogelijk gebruik van maken.

Samengevat – we zien mogelijkheden om per 29 april onder begeleiding van onze trainers sportactiviteiten te ondernemen. De TC’s en trainers werken hiervoor samen de plannen uit en laten deze door het bestuur vaststellen. Na akkoord kunnen de plannen uitgevoerd worden. Doel: samen sporten – samen plezier. # samensterk

Mocht je vragen, ideeën of tips hebben? Neem gerust contact met ons op. Samen komen we deze situatie door en maken we de beste plannen.

Bestuur MZPC de Reest