Komende donderdag 25 maart behandelt de gemeenteraad van Meppel het beheerplan sportaccommodaties. Wat ons betreft erg goed dat dit op de agenda staat, want geschikte sportaccommodaties zijn een randvoorwaarde voor het aanbod en de ontwikkeling van iedere sport. Ook zwembad Hesselingen staat  in het nieuwe beheerplan van de gemeente. Helaas is het belang van het zwembad op de zwemsport n het beheerplan onvoldoende toegelicht. Daarom hebben wij een brief aan de gemeenteraad gestuurd om dit belang uiteen te zetten. Onze brief is inmiddels toegevoegd aan de agendastukken van de gemeenteraad voor komende donderdag.  In de vergadering wordt ook voorgesteld om vervolgonderzoek te doen naar de toekomst van bad Hesselingen. In onze brief ondersteunen we dit initiatief en geven we aan dat we hier nauw bij betrokken willen zijn.

Brief gemeente Meppel – beheerplan sportaccommodatie (210322)

Bestuur MZPC de Reest