Op zaterdag 2 september a.s. zal het 16e Integratietoernooi in Bad Hesselingen te Meppel plaatsvinden. Vanaf 1 januari j.l. is SV De Zwerfkei een afdeling van MZPC De Reest. Binnenkort komen de leden van de TC De Zwerfkei bijeen om te overleggen op welke wijze dit toernooi georganiseerd zal worden.

Zodra er nieuws is, volgt meer informatie.

Carla Vonk (namens TC De Zwerfkei)