Op zaterdag 1 september a.s. vindt het 17e Integratietoernooi  Waterbasketbal in Bad Hesselingen plaats. Dit toernooi wordt georganiseerd door de Technische Commissie van afdeling De Zwerfkei. Wij hopen dat we dit jaar acht teams als deelnemer aan dit evenement kunnen verwelkomen.

Ook gaan we er van uit, dat we over voldoende vrijwilligers kunnen beschikken. Vrijwilligers die een handje willen helpen bij de inrichting van de speelvelden, het wedstrijdsecretariaat en de jurytafels voorafgaand aan de wedstrijden. Tijdens de wedstrijden hebben we ook vrijwilligers nodig voor het bemensen van de jurytafels. Gelukkig hebben we al diverse aanmeldingen van vrijwilligers voor ons toernooi. Want: zonder voldoende vrijwilligers is het moeilijk om een toernooi te organiseren.

Carla Vonk