Afgelopen vrijdag (6 januari) was de nieuwjaarsbijeenkomst. We kunnen spreken van een zeer geslaagde bijeenkomst die zeer goed is bezocht door onze leden en vrijwilligers.

Start bijeenkomst.
Om 18:00 kon de jeugd vrij zwemmen in het gehele zwembad. Het springkussen lag in het wedstrijdbad en er werd gestreden om de titel wie het langste aan de doellat kon hangen. Daarna startte om 20:00 in de kantine de receptie. Vanwege beperkende maatregelen was een fysieke bijeenkomst de afgelopen jaren niet mogelijk. Dit jaar kon dit voor het eerst wel weer en de kantine zat dan ook afgeladen vol. Onze voorzitter Martijn Schuring startte met een nieuwsgroet en benadrukte dan ook dat het goed is om te zien dat er zoveel leden aanwezig zijn  bij deze nieuwjaarsbijeenkomst. Het geeft aan dat het goed gaat met de Reest. We zijn de periode van corona goed doorgekomen, gegroeid in het aantal leden en financieel zijn we gezond!

Bedanken vrijwilligers.
Allereerst werden alle vrijwilligers in het zonnetje gezet voor hun inzet in 2022.en ontvingen hun jaarlijkse attentie. Ditmaal in de vorm van een fleecedeken met een speciale opdruk van MZPC de Reest. De terugblik over 2022 laat zien de MZPC de Reest er lokaal, regionaal en landelijk weer goed op staat. Deelnames aan NK’s, kampioenschappen, promoties, scheidsrechters die landelijke finales mochten fluiten etc. Maar er waren ook bijzondere momenten zoals het lintje voor Melanie Voogt en verlies van Harry Kruizinga bij de Zwerfkei. Ook het blijvende tekort aan badwater was in 2022 weer een enorme uitdaging en het is te prijzen hoe de afdelingen hiermee om zijn gegaan. Ook bad Hesselingen, kantine, HIT Sports en alle overige sponsoren werden bedankt voor de samenwerking in 2022.

Vooruitblik 2023
Voor 2023 willen we de sportieve ambities doorzetten. Een vereniging waar je de zwemsport kan beoefenen op ieder gewenst niveau. Onze sterke cultuur waarin sportiviteit  en gezelligheid goed samengaan moeten we koesteren en behouden. We willen de kwaliteit op orde houden door nieuwe activiteiten te starten zoals de zwemvierdaagse, het realiseren van nieuwe startblokken en samen met bad Hesselingen en andere verenigingen het plan voor een nieuw zwembad gaan uitwerken. Maar ook het kader voor trainers, scheidrechters en andere functies moeten we op orde houden om klaar te zijn voor de toekomst.

Pubquiz
De nieuwjaarsbijeenkomst werd afgesloten met een pubquiz. Liefst 15 teams! deden mee om er met de titel van door te gaan. Deze zeer geslaagde quiz stond er leiding van (Bertus) Roodhof Muziek & showproducties. In de allesbeslissende laatste rond ging het team van ” Basicfit” er vandoor met de titel.

Al met kunnen we spreken van een zeer gezellige en geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst. We zijn het jaar weer goed begonnen en kijken uit naar een jaar met veel sportiviteit en gezelligheid!