Best leden, ouders/verzorgers, trainers,

Voldoende badwater voor trainingen is al geruime tijd een grote uitdaging voor onze vereniging. Sportief gezien draait de vereniging goed. De realiteit is dat er in bad Hesselingen geen extra baduren te krijgen zijn, met uitzondering van de ochtenden. Daardoor hebben de afdelingen zwemmen, waterpolo en Tweeka niet het aantal trainingsuren die gewenst zijn.

Geen ideale situatie
Door de huidige situatie weten we ook dat we nu niet kunnen voldoen aan ieders wensen en dat we ook keuzes moeten maken. Deze keuzes hebben helaas nadelige consequenties. Dit geeft uitdagingen en soms betekent dit ook dat iemand op een bepaald tijdstip niet kan trainen of training geven.

Voor de afdeling waterpolo hebben we vorig seizoen moeten besluiten om te gaan trainen in Staphorst. We hebben toen al aangegeven dat we hopen dat dit een tijdelijke situatie is die we ieder seizoen opnieuw beoordelen. We zien dat het trainen op dinsdagen en vrijdagen in Staphorst een grote uitdaging is voor de trainers, leden en ouders. Hoewel het trainen in Staphorst niet ideaal is zijn we wel blij dat we deze gelegenheid kunnen bieden.

Gesprekken TC’s
In de afgelopen periode hebben we gesprekken gevoerd met de afdelingen waterpolo en zwemmen over de verdeling van badwater voor het seizoen 2022-2023. We hebben gekeken om de uren zo eerlijk mogelijk te verdelen. In onze afweging speelt onder andere mee hoeveel uren iedere afdeling nu heeft, hoeveel leden er trainen op die uren en op welke locaties de afdelingen nu trainen.

Zwemafdeling volgend seizoen naar Staphorst
Als bestuur hebben we alle informatie op een rij gezet en tegen elkaar afgewogen. We zijn hierbij tot de beslissing gekomen dat de zwemafdeling in het seizoen 2022-2023 op de dinsdag gaat trainen in Staphorst en niet meer in bad Hesselingen. Dit gaat in vanaf dinsdag 30 augustus 2022 en het tijdstip is van 18:00 tot 20:00. Wie wanneer gaat trainen wordt door de TC ingevuld en gecommuniceerd naar leden.

We hebben onder andere de volgende aspecten laten meewegen in deze beslissing:

  • Zowel de waterpolo als zwemafdeling hebben een uitdaging om voldoende kader te krijgen in Staphorst.
  • De afmetingen van het bad in Staphorst zijn beperkt, 4 banen en deels ondiep. Dit geeft minder mogelijkheden voor trainingen en vraagt om een andere aanpak van trainingen.
  • Als de afdeling waterpolo in het seizoen 2022-2023 op de dinsdag in Staphorst moet trainen dan zijn er teams die helemaal niet meer in Meppel kunnen trainen maar zowel op de dinsdag en vrijdag in Staphorst trainen. De afdeling zwemmen heeft nu alle uren in bad Hesselingen en bij de nieuwe indeling in Staphorst behouden leden van de zwemafdeling ook mogelijkheden om in Meppel trainen.
  • Leden van de afdeling zwemmen kunnen op 4 momenten, maximaal 4 uur en 45 minuten trainen. Jeugdleden waterpolo kunnen maximaal op 2 momenten trainen met in totaal 1 uur en 45 minuten.
  • Door te verschuiven van bad Hesselingen naar Staphorst krijgt de zwemafdeling betere tijden op dinsdag. In plaats van 17:15 tot 18:30 worden de tijden van 18:00 tot 20:00. De zwemafdeling heeft vaker aangegeven dat het trainen vanaf 17:15 te vroeg is. Ook wordt de trainingstijd verlengd naar 2 uur waardoor er mogelijk ook weer kansen ontstaan.

We benadrukken dat het besluit is genomen voor het seizoen 2022-2023 en niet structureel. Voor het volgende seizoen gaan we opnieuw met de TC’s in gesprek over de verdeling van het badwater. Daarnaast blijven we in gesprek met bad Hesselingen voor extra badwater. Ook richting de gemeente Meppel blijven we aangeven dat bad Hesselingen te klein is en niet passend is voor nu en de toekomst.

Voor iedere afdeling wordt het weer een uitdaging om alles voor het nieuwe seizoen rond te krijgen. Maar we hopen dat we met elkaar ook de kansen en mogelijkheden opzoeken van deze wijziging. Als vereniging krijgen we met elkaar veel voor elkaar. Als iedereen meehelpt in deze situatie; leden, trainers, TC’s, bestuur en ouders/verzorgers dan kunnen we ook veel mogelijk maken.

Bestuur
MZPC de Reest