Beste leden,

Als gevolg van de zojuist aangekondigde overheidsmaatregelen in verband met Corona,
worden vanaf 14 oktober 22.00 uur alle activiteiten van onze vereniging afgelast voor leden
van 18 jaar en ouder. Dit geldt voor trainingen, wedstrijden en alle andere activiteiten van
de vereniging tenzij uit nadere berichtgeving blijkt dat voor enkele activiteiten
uitzonderingen gemaakt kunnen worden. Jeugd tot 18 jaar kan blijven trainen en zal over
eventuele wijzigingen in het protocol geïnformeerd worden door de betreffende TC’s. Ook
voor hen geldt dat wedstrijden de komende 4 weken geen doorgang vinden.

Tot slot adviseren we iedereen om de landelijk afgegeven richtlijnen en adviezen zo goed
mogelijk op te volgen. Wanneer er nieuws is, en er nieuwe adviezen en besluiten worden
afgegeven dan zullen wij alle leden hierover informeren. Dit zal gebeuren via de website,
nieuwsbrief, via TC en trainers en onze verenigingspagina op Facebook.

Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn neem dan contact op met het bestuur. Zie
contactgegevens hieronder.

Bestuur MZPC de Reest

Contactpersoon: Martijn Schuring (voorzitter), 06-29105270, mschuring@home.nl