Hierbij de agenda voor de algemene ledenvergadering. Een belangrijk moment om met elkaar stil te staan bij hoe het gaat binnen onze vereniging en hoe onze plannen eruit zien voor de toekomst. Tijdens de vergadering staan we ook stil bij de financiële positie van onze vereniging en hierbij kondigen we aan dat we als bestuur voor het eerst sinds vele jaren voorstellen om de contributie te verhogen! Als leden stemmen jullie hier uiteindelijk over en daarom is het belangrijk aanwezig te zijn!

Bestuur MZPC de Reest

Agenda ALV 2018

Jaarverslag 2017 Activiteitencommissie

Jaarverslag 2017 Ledenadministratie

Jaarverslag 2017 Secretariaat bestuur

Jaarverslag 2017 Sponsorcommisie

Jaarverslag 2017 Tweeka

Jaarverslag 2017 Waterpolo

Jaarverslag 2017 Wedstrijdzwemmen

Jaarverslag 2017 Zwerfkei

Notulen ALV 2017